Online kazino Latvijā
Redakcionālie principi

Redakcionālie principi

Turpmāk izklāstītie redakcionālie principi sniedz informāciju par visu personu darbībām un rīcību, kuras ir iesaistītas visu informatīvo materiālu sagatavošanā un izplatīšanā. Saturs tiek veidots balstoties uz dažādām informācijas līdzekļu platformām un kalpo kā mūsu publiski pieejamā informācija. Mēs apņemamies sniegt mūsu lasītājiem patiesu un kvalitatīvu mājaslapas saturu. 

Patiesa informācija un precizitāte

Spēlētāja tiesības ir zināt patiesību, un mūsu mērķis ir informēt lietotāju par katru kazino Latvijā – precīzi, pilnīgi un objektīvi.

Pārredzamība

Mēs uzņemamies atbildību par interneta vietnē publicēto informāciju. Pirms saturs tiek piedāvāts lasītāja uzmanībai, rūpīgi izpētam informācijas avotus un pārbaudam saturu, lai tas ir unikāls un lasītājam noderīgs. Mūsu rakstu avoti ir pārredzami un publiski pieejami.

Uzticība

Katru mūsu informācijas vākšanas un sniegšanas procesa posmu regulē uzticības prasība. Sabiedrības uzticība mūsu darbam ir atkarīga no skaidras un pierādītas apņemšanās ievērot lasītāja intereses, kas ir svarīgākas par visām citām interesēm. Lai to panāktu, mēs cītīgi strādājam pie tā, lai raksti ir interesanti, informatīvi un noderīgi kazino izvēlēs procesā.

Konfidecialitāte

Mēs ļoti cienām to personu tiesības, kuras ir datu subjekts un objekts. Informācijas vākšanas procesā, atzīstot individuālo tiesību aizsardzību saskaņā ar tiesību aktiem, kas reglamentē likumu, kā arī mūsu atbildību pret tiem, kas mums uzticas.

Precizitāte

Casino-latvija.com

Lasītāja uzticamība ir mūsu vissvarīgākā vērtība, uz kuru mēs tiecamies un kuru saglabāt cenšamies. Uzticamība ir atkarīga jau no pirmās publikācijas interneta vietnē. Šādas pamatnostādnes ir noteiktas, lai panāktu pēc iespējas precīzāku realitātes atspoguļojumu:

 • Visiem faktiem, kas attiecas uz raksta saturu, jābūt balstītiem uz pirmavotiem. Ja tas ir iespējams uz pārbaudāmiem pierādījumiem;
 • Ja nav pieejamas ziņas no pirmavota, fakti ir jāpārbauda, izmantojot avotus, kuriem tas ir zināms;
 • Jautājumos, kas saistīti ar apgalvojumiem, informācija jāpārbauda, izmantojot vismaz divus identificējamus avotus;
 • Formulējumam jābūt skaidram un nepārprotamam, rūpīgi izvairoties no neskaidrībām, frāzēm, kas varētu radīt iespēju izdarīt secinājumus un apsūdzības, kuras nav pamatotas ar pierādījumiem un faktiem;
 • Pienācīga piesardzība jāpievērš tam, lai neizkropļotu faktus, izmantojot terminus vai toņus, kas pārspīlētu ziņojumu par kādu situāciju;
 • Publicētajos vai pārraidītajos ziņojumos nedrīkst izteikt spekulācijas, kas nav pamatotas ar faktiem;
 • Visiem fotoattēliem jābūt apstiprinātiem, jo īpaši, ja tos sniedz avoti, kuri ir ieinteresēti to publiskošanā;
 • Jāievēro īpaša piesardzība un divreiz jāpārbauda fakti, izmantojot tiešsaistes informācijas avotus.

Avoti

Publikāciju pamatā ir avoti un kontakti. Labi, uzticami avoti sniedz mums konkurences priekšrocības un sniedz mums zināšanas, lai mēs varētu kalpot interneta vietnes lietotāju interesēm. Turpretī slikti, manipulatīvi avoti saindē visu informācijas sistēmu, dažkārt ar smagām sekām. Lai aizsargātu mūsu darbu no pēdējiem, mums jāievēro šādi noteikumi:

 • Vienmēr saturu pakļaut parastajai procesu pārbaudei un apstiprināšanai;
 • Mēs nemaksājam avotiem par stāstiem un nenoslēdzam darījumus apmaiņā pret publikācijām;
 • Anonimitāti avotam var piešķirt tikai tad, ja sniegtā informācija ir citādi pārbaudāma. 
 • Atzinums ir jāattiecina uz identificētu avotu;
 • Nekad nesolīt publikāciju, jo galu galā galīgais lēmums ir jāpieņem par to, kā, kad un vai vispār būtu jāizmanto attiecīgais stāsts;
 • Avotiem nav atļauts pārbaudīt vai piekļūt ziņojumiem pirms to publicēšanas, izņemot šādus gadījumus retos un neparastos gadījumos. Šādu piekļuvi drīkst piešķirt tikai tad, ja vecākā redaktora vērtējumā, ja tā ir nepieciešama, lai nodrošinātu, piemēram, precīzu avota izmantotās tehniskās terminoloģijas precīzu atspoguļošanu. Šādā gadījumā būtu avotam skaidri jānorāda, ka pieņemami būs tikai kļūdu labojumi, izmaiņas.
 • Avotiem vienmēr jābūt norādītiem.

Godīgums

Godīga satura reputācija ir būtiska, lai veidotu un padziļinātu uzticēšanos starp mums un auditoriju un avotiem, ar kuriem sadarbojamies katru dienu. Mūsu pienākums ir rīkoties tā, lai sabiedrība saņemtu sev nepieciešamo informāciju. To mēs varam panākt:

 • Saglabājot skaidru nošķīrumu starp mūsu personīgajiem viedokļiem un sabiedrības viedokli. Sabiedrības interesēm, kurām mēs kalpojam, nesajaucot faktus un komentārus;
 • Parādīt apņemšanos iegūt visus stāsta aspektus no ticamiem avotiem un gadījumos, kad to nav izdevies izdarīt, norādīt, kāpēc tas nav izdevies, tas nebija iespējams;
 • Gatavība piešķirt tiesības uz atbildi gadījumos, kad persona vai organizācijai ir pamatots iemesls uzskatīt, ka tā ir negatīvi ietekmēta;
 • Izvairīšanās no atsaucēm uz subjekta rasi, seksuālo orientāciju, reliģiju, dzimumu, vecumu, vai valstspiederību;
 • Izrādīt cieņu un pieklājību visiem, kas vēršas pie mums ar ziņojumu vai stāstu pat tad, ja mūsu galīgajā vērtējumā šī informācija netiek uzskatīta par ziņu cienīgu;
 • Gatavība vadīties pēc ziņu vērtīguma, neatkarīgi no sociālā stāvokļa, iesaistīto personu statusu.
 • Ētiska uzvedība attiecībās ar cilvēkiem, ar kuriem saskaramies, kad vācot informāciju.

Uzvedības standarti

Kā profesionāli autori mēs saprotam, ka plašsaziņas līdzekļu vara nav mūsu personīgā vara; tā pieder cilvēkiem, kuru vārdā mēs vācam informāciju par kazino, izplatām dažādās publikācijās, lai lasītāji būtu informēti par to, kas viņiem ir aktuāls. To darot, mēs ievērojam noteiktus uzvedības standartus:

 • Informācija ir jāvāc ievērojot likumus. Redakcija sniegs norādījumus gadījumos, kad tas ir sabiedrības interesēs;
 • Autoru pienākums ir ievērot uzvedības standartus, tostarp godīgumu un cieņu pret visiem, tostarp pret sevi.

Integritāte un neatkarība

Mūsu vērtīgākā vērtība ir integritāte. Tas ir pamats, uz kura balstās mūsu lasītāja uzticība, kā arī uzticība mūsu darbam. Mēs to panākam nemainīgi apņemoties ievērot sabiedrības intereses, kuras ir svarīgākas par visām citām interesēm. Turpmāk minētie noteikumi ir izstrādāti, lai aizsargātu redakcionālā procesa integritāti un neatkarību:

 • Ikviena redakcijas procesā iesaistītā persona ir atbildīga par to, lai tiktu ievērota saprātīgu spriedumu pieņemšana sabiedrības interesēs, kas ir visu lēmumu pamatā attiecībā uz sabiedrisko kārtību, saturu;
 • Satura veidošanu nedrīkst izpaust nevienai personai, kas nav pilnvarota to saņemt;
 • Redaktors ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu skaidru atšķirību starp ziņām, saturu un reklāmu, vai sponsorētu saturu, tostarp reklāmizdevumus, šādā veidā, lai nodrošinātu, ka sabiedrības locekļiem vienmēr ir skaidrs, kas ir reklāmraksts vai reklāma.
 • Reklāmdevēju un sponsoru logotipiem jāatbilst noteiktajām pamatnostādnēm attiecībā uz to parādīšanu saistībā ar redakcionālo saturu.

Interešu konflikti

Redakcionālā integritāte ir grūti izcīnīta vērtība, ko ātri izjauc kompromisi ar citiem cilvēkiem un interesēm. Turpmāk minētie noteikumi ir izstrādāti, lai aizsargātu mūsu darba integritāti, kā arī redakcijas procesā iesaistītās personas.

 • Neviens autors nedrīkst pieņemt nekādu labvēlību, dāvanas vai samaksu apmaiņā pret jebkāda veida saturu.
 • Visi izskatīšanai nosūtītie materiāli ir uzņēmuma īpašums, un tos nedrīkst izplatīt.
 • Visiem autoriem ir jāveic visi piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu, ka viņu personīgā politika neietekmē viņu darbu.
 • Personīgām attiecībām starp autoru un iespējamu ziņu avotu jābūt atklātām redaktoram, kurš pieņems lēmumu par to, kāda rīcība, ja tāda ir, ir nepieciešama.

Atbildība

Mēs uzņemamies atbildību būt atbildīgiem par visām savām darbībām. Tiklīdz mēs tiekam brīdināti par kļūdām savā darbā, un ne obligāti gaidot, kad ārējās puses mūs pamudinās, mums ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kļūdas, kas ir labojumi un precizējumi. Attiecīgais labojums ir jāveic arī arhivētajā materiālā.

Mēs atzīstam sabiedrības pārstāvju tiesības uzdot jautājumus par mūsu darbību un mēs apzināmies, ka mūsu pienākums ir aizstāvēt mūsu izdarītos lēmumus gan attiecībā uz to, kā mēs rīkojamies, gan attiecībā uz publicēto saturu. Uzņemamies atbildību ievērot likumus, noteikumus un normas, kas nosaka mūsu rīcību un darbību.

Vai šī sadaļa Jums palīdzēja atrast to, ko meklējāt?

2 no 2 lasītājiem uzskata, ka šī lapa ir noderīga

Iegriez Laimes Ratu!

Cashback Bonuss
Mēģini vēlreiz
T-krekls
Bezriska griezieni
Mēģini vēlreiz
T-krekls
Cash Bonuss
Mēģini vēlreiz

Iegriez ratu, lai uzvarētu balvu!

Informācija par bonusu tiks nosūtīta uz tavu e-pastu!